ประวัติกันตังกรุ๊ป

 

กันตังกรุ๊ป   เริ่มต้นจากธุรกิจประมงและเป็นธุรกิจครอบครัว ในจังหวัดตรัง เนื่องจากจังหวัดตรัง

 

มีพื้นที่ที่ติดต่อกับทะเลฝั่งอันดามันอันมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

 

ซึ่งเหมาะกับการทำธุรกิจอาหารทะเล  หลังจากประสบความสำเร็จในธุรกิจประมง  ผู้บริหารสูงสุด

 

ของกันตังกรุ๊ปจึงได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิมและครบวงจร 

 

ธุรกิจของกันตังกรุ๊ป มีดังต่อไปนี้

 

พ.ศ. ๒๕๑๒     เริ่มธุรกิจผลิตปลาป่น

 

พ.ศ. ๒๕๑๕     เริ่มธุรกิจผลิตน้ำแข็งสำหรับประมง

 

พ.ศ. ๒๕๒๒     เริ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในนาม บจก.อุตสาหกรรมห้องเย็นกันตัง

 

พ.ศ. ๒๕๓๒     เริ่มธุรกิจเนื้อปลาบดแช่เยือกแข็งในนาม บจก. กันตังซีฟู้ด

 

พ.ศ. ๒๕๕๓     เริ่มธุรกิจผลิตปลากระป๋องในนาม บจก. กันตังซีฟู้ด

 

KANTANG GROUP HISTORY

 

 

Kantang Group, began as a family business dealing with fishery business, located in Trang

 

province of southern Thailand which is rich in resources for seafood business. After initial

 

success, Kantang Group diversified its business. Factories of Kantang Group are branched in

 

most part of Southern Thailand for efficient access to both Andaman and gulf of Thailand

 

Kantang Group's core business are as following;

 

In 1970        Fishmeal factory


In 1972        Ice block factory

 

In 1979        Frozen seafood factory under name Kantang Cold Storage Co.,Ltd.


In 1989        Minced fish (Surimi) factory under name Kantang Seafood Co.,Ltd.


In 2010        Canned fish factory under name Kantang Seafood Co.,Ltd.

 

 

 

 

เครือข่ายผู้บริโภค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบรับรองมาตรฐาน/Certificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT INFO Certificate

 

KANTANG GROUP
32/50 Soi  Limskul, Kuena Road, Kantang
Trang, Thailand 92110
(66)075-251-275-6 , 251-702, 251-656
(66)075-252-007 , 251-358
ktg@kantanggroup.com

 

 

หน้าแรก/Home ผลิตภัณฑ์/Product ข่าวสาร/News ติดต่อเรา/Contact us